Op zoek?

Mensen hebben altijd levensvragen gesteld. Soms uit verwondering over de schepping of uit een verlangen naar een diepere waarheid. Zij zoeken antwoorden op de vraagstukken van hun tijd. Wat is mijn doel op aarde? Wat is een mens? Wat is mijn plaats in de wereld? Hoe verhoud ik mij tot anderen? Hoe kan ik de wereld ten goede veranderen?

Deze zoektocht heeft tot grote zichtbare ontwikkelingen geleid.

De wereldreligies, de wetenschap, filosofie, kunst en geneeskunde vinden daar hun oorsprong. De innerlijke ontwikkeling die hieraan vooraf gaat is minder bekend. Binnen de mysteriescholen van de oudheid, het soefisme en de westerse en oosterse esoterische stromingen is deze innerlijke ontwikkelingsweg bewaard gebleven.

spiderweb

Innerlijke ontwikkeling

Het onbekende van de innerlijke ontwikkelingsweg neemt niets weg van de grote noodzaak ervan in de huidige tijd. De wereldreligies en de wetenschap hebben de mensheid veel goeds gebracht, maar brachten en brengen ook grote conflicten. Tussen mensen en met de aarde.

Conflicten in onszelf leiden uiteindelijk tot conflicten met anderen en daarin het verlies van menselijke waarden. Het verlies van menselijke waarden leidt tot het verlies van menselijke waardigheid. Onwetendheid van wat de mens werkelijk is en kan zijn, leidt tot verlies van hoop. Niet meer voelen dat de mens deel uitmaakt van de schepping, het Leven, leidt tot het verlies van respect en liefde voor elkaar en voor de natuur.

De wezenlijke verandering die zo urgent is begint in het innerlijk van de mens.

Innerlijke ontwikkeling leidt tot nieuwe inspiratie en inzicht in wat de mens kan zijn, tot hoop en het gevoel onderdeel te zijn van het Leven, meer liefde voor elkaar en voor de natuur. Het verminderen van conflict in jezelf en met anderen, het herstel van menselijke waarden en waardigheid. De innerlijke ontwikkelingsweg kan alleen persoonlijk door iemand gemaakt worden maar is dus onlosmakelijk verbonden met anderen, met de aarde en met de cosmos.

Phoenix Fellowship en Phoenix Fellowship Dynamics

De Phoenix Fellowship heeft als doel de innerlijke ontwikkelingsweg mogelijk te maken op een manier die aansluit bij deze tijd en zo de wereld ten goede te veranderen. Kennismakingsbijeenkomsten en andere activiteiten vinden plaats onder de naam Phoenix Fellowship Dynamics.

Iedereen die antwoorden zoekt op levensvragen en een wezenlijk verschil wil maken in de wereld is welkom.

De antwoorden die binnen ons gedachtengoed gevonden worden en de innerlijke ontwikkelingsweg die daarop volgt leiden tot een grotere verbondenheid met anderen en de wereld. Om de innerlijke ontwikkelingsweg te maken heb je kennis nodig en moet je leren hoe die kennis toe te passen. Daarom is de Phoenix Fellowship een esoterische school voor persoonlijke ontwikkeling en spirituele groei. Onze school heeft een plaats binnen de spirituele esoterische stromingen.

ripples

Verbondenheid

Aan de verbondenheid met anderen en de wereld wordt in de Phoenix Fellowship onder meer vorm gegeven vanuit het principe dat in de Joodse traditie Tikkun Olam wordt genoemd: to repair oneself to repair the world.

Op deze manier komt het individuele innerlijke werk ten goede aan anderen.

Het begint bij jou en vloeit naar iedereen waarmee je verbonden bent. Het rimpeleffect dat in de samenleving ontstaat door bewuste momenten van warmte en genegenheid naar anderen is inmiddels ook wetenschappelijk bewezen.

Vragen

Wat wordt bedoeld met esoterisch?

Het woord esoterisch betekent van origine ‘dat wat verborgen is voor het dagelijkse gezichtsveld’. Dit impliceert niets obscuurs maar doelt simpelweg op het inzicht dat er een spectrum van kennis en ervaring bestaat dat niet makkelijk toegankelijk is. Een simpel voorbeeld zijn de hoogfrequente geluidsgolven van een hondenfluitje die buiten het bereik van het menselijk gehoor liggen. Of het ongemerkte binnendringen van röntgenstraling dat we niet voelen maar wel op een röntgenfoto kunnen waarnemen. Hoewel teveel blootstelling aan deze straling schadelijk is merken we het niet.

Dit zijn voorbeelden die verwijzen naar een groter, onopgemerkt deel van de realiteit dat bestaat uit een electromagnetisch continuum.

Ieder mens heeft het vermogen om hiervan bewust te worden. Je ogen worden als het ware even geopend! Naar jezelf, naar anderen en naar de schepping. Deze gewaarwordingen en het effect dat ze hebben kunnen worden weergegeven in symbolen en kleur, muziek, en in betekenisvolle woorden in het contact met anderen.

Wat betekent de Phoenix?

Het symbool van de Phoenix staat voor de onmetelijke kracht van de schepping om zich te vernieuwen en te ontwikkelen.

Deze kracht manifesteert zich op allerlei manieren. Van de levenskracht die losbarst in de lente tot de latente kracht in de structuur van het atoom. We zien het ook in de mens, heel concreet in jonge kinderen, maar ook in iemand die diep geraakt of geïnspireerd is. De Phoenix laat het oude leven los, gaat in vlammen op om opnieuw geboren te worden met de belofte en vitale energie van een nieuw begin.

Wat bedoelen jullie met een innerlijke ontwikkelingsweg?

In de geschriften en overleveringen van de wereldreligies en in die van de esoterische tradities zoals bijvoorbeeld de Kabbalah of in het werk van Rumi zijn overeenkomsten te vinden.

Deze wijzen naar de stappen en keuzes die een mens kan maken die leiden naar emotionele stabiliteit en groei. Samen met diepgaande kennis over en begrip van de onderliggende patronen in de natuur, de cosmos en de mens ontstaat een wezenlijke verandering.

Hieruit volgt een nieuwe stap. Het leidt tot meer begrip van en een dieper gevoel voor het zelf, anderen en de natuur, en de innerlijke verplichting daar naar te handelen.

Wat zijn jullie uitgangspunten?

 • De mens heeft een doel op aarde en in de schepping.
  Het doel ligt besloten in de onbegrensde mogelijkheden van de mens waardoor wij deel uitmaken van hoe de schepping zich ontvouwt.
 • Er is veel meer mogelijk voor de mens dan vaak gedacht wordt.
  Het is onze plicht om de kennis en innerlijke bewustwording hiervan beschikbaar te maken en te behouden voor volgende generaties.
 • Als mens ben je verantwoordelijk voor wat je denkt, voelt en doet, voor zover je daar bewust van bent.
  Hier moet innerlijk op de juiste wijze mee geworsteld worden. Dit is een moedig proces dat vraagt om respect en ondersteuning.
 • Het is belangrijk om te leren van het verleden en zo te kiezen wat een plaats heeft in de toekomst en wat niet.
  We hoeven niet dezelfde fouten te blijven maken en kunnen altijd opnieuw beginnen.
 • Wij zijn te gast op Aarde, thuis in het Universum en ons Lichaam is een tempel.
  Ons 'zelf' is opgebouwd uit lagen zoals in een ui. In de diepste lagen ligt onze ziel en spiritualiteit.

starry sky

Waar bevinden jullie je?

Bijna dertig jaar geleden vonden wij een verwaarloosd landgoed in Wapenveld op de Veluwe. Wij hebben met elkaar de villa uit begin 20ste eeuw en het omliggende bosgebied hersteld. De villa is nu een bijzondere ontmoetingsplaats. Het bos ligt in een Natura 2000 gebied. Inmiddels komen er weer zeldzame flora en fauna voor. Met elkaar onderhouden wij het landgoed en de natuur.

Wij noemen het landgoed Source: het is een onuitputtelijke bron van levenskracht, spiritualiteit, zingeving, inspiratie, welzijn en herstel, kennis, menselijke waarden en hoop. Wij ontmoeten elkaar op Source en zorgen zo dat deze bron blijft bestaan, voor elkaar, voor anderen en voor toekomstige generaties.

Meer vragen...

Agenda

Je bent van harte welkom bij een kennismakingsbijeenkomst. Daar tref je een gastvrije en respectvolle leeromgeving aan. De bijeenkomsten zijn meestal in makkelijk te volgen Engels. Zo nodig helpen wij je graag met vertalen. Wij vragen een bijdrage in de kosten van de organisatie van de bijeenkomsten en de zaalhuur.

Amsterdam | A New View on Life
What does it mean to be human? What moves this incredible universe? What is our place in it?
From March to June 2024, you can visit and join an extraordinary study of the Universe, the Human, and the interaction between. This program will give you a new view on life and on yourself through subjects such as the Universal Laws, the 5 Human Energy Centers, and the Great Work that connects both. You will learn about the interplay of body-mind- emotion, how you can read symbols and understand colours, and how you can sense the unseen worlds. You are welcome to visit for one evening and see if you wish to join for longer.
 • 23 April - Symbology
  How two basic shapes are the foundation of all life
 • 30 April - The Ray of Creation
  The order and unfolding of the created universe
 • 7 May - Body, mind, emotion
  The threefold human structure, how do these three work together?
 • 14 May - The unknowable you
  What are you: the mystery of being human
Show more dates
A three month program on Tuesday evenings, 20:00h. Price per evening €20 / students €10. Derde Kostverlorenkade 35, theater de Cameleon in Amsterdam. Please subscribe in advance or contact us for more information.
Amersfoort | The Human Quest
Discover human purpose & a path towards inner freedom. Do you sometimes question: What is my purpose on earth? What is the true proposition for a human being? How can I change the world for the better? You are very welcome to experience the ancient wisdom and new inspiration which is on offer and may assist you in your journey of Self-discovery.
Most Tuesday evenings in March and April. Starting 20.00h. Price per evening € 20 / students € 10. Synergos, Regentesselaan 21 in Amersfoort. Please subscribe in advance or contact us for more information.
Utrecht | Life's Questions
Looking for answers within the 'esoteric'
The human is able to process a broad range of information and energies. How to avoid ending up confused and depleted? Learn to choose and process the energies that are progressive for your life.
You are welcome to visit and discover how to unlock the esoteric and find answers to your life’s questions.
 • April 23 - A unique possibility for humans
  How to recognise and uphold human qualities like Respect, Care and Understanding?
 • April 30 - The Astral Light
  Discover the source of various levels of energies and which of these are progressive.
 • May 7 - Mind, heart and body
  The proposition of integration: how knowledge, emotions and action come together in being.
Tuesday evenings starting 20:00h. Price per evening € 20 / students € 10. Avanturijn, Voetiusstraat 3, Utrecht. Please subscribe in advance or contact us for more information.
Wapenveld (near Zwolle) | Surf the Ocean of Life
A creative and esoteric journey

Esoteric knowledge of the struggle of life, universal laws and the human design offer important keys to become able to ‘surf the ocean of life’. You are very welcome to visit one, two or all three afternoons in the art studio. With practical examples in art, you may find new inspiration for your life and your inner development journey.
 • 13 April - Signposts for the human quest
  Symbols, colours and numbers to navigate our inner journey
Saturday afternoons, 14:00 - 16:15h. Price per afternoon € 30 / students € 15. Art studio ‘The Forge’ in Wapenveld (near Zwolle). Please subscribe in advance or contact us for more information.
Zwolle | Phoenix Taro
Throughout history humans have asked themselves important questions. What is my life for? Is there a greater meaning and purpose to be found? Are you sometimes wondering where to find the keys to answer these questions? The journey to travel is a journey to the centre inside oneself. This kind of travelling needs as much of a roadmap and signposts as travelling abroad. The Phoenix Taro provides exactly that, and much more. Knowledge of the Taro is not necessary, an open mind is.

You are welcome to find out what the Phoenix Taro can offer you, by joining one or more introductory evenings.
Thursday evenings, starting 20:00h. Price per evening €20 / students €10. Praktijkruimte Doekracht, Stokmeesterslaan 3, Zwolle. Please subscribe in advance or contact us for more information.

Zwolle | Human Design
A spiritual journey through the human complex.
Have you ever wondered about the marvellous machinery you live in? You are welcome to visit our introductory evenings, to discover and explore the design of our physical and energetic lives.
Thursday evenings April 11, April 18 and April 25. You are welcome to visit one or several evenings. Starting time 20:00h. Price per evening €20 / students €10. Praktijkruimte Doekracht, Stokmeesterslaan 3, Zwolle. Please subscribe in advance or contact us for more information.

Kennismaken en contact

Wil je bij één van onze kennismakingsbijeenkomsten zijn of heb je een vraag? Laat hier dan je contactgegevens achter.

Naam
Last name
E-mail
Telefoon
Hoe heb je ons gevonden? (optioneel)
In welke stad zou je ons willen ontmoeten?

Inschrijven / Vraag