Op zoek?

Mensen hebben altijd levensvragen gesteld. Soms uit verwondering over de schepping of uit een verlangen naar een diepere waarheid. Zij zoeken antwoorden op de vraagstukken van hun tijd. Wat is mijn doel op aarde? Wat is een mens? Wat is mijn plaats in de wereld? Hoe verhoud ik mij tot anderen? Hoe kan ik de wereld ten goede veranderen?

Deze zoektocht heeft tot grote zichtbare ontwikkelingen geleid.

De wereldreligies, de wetenschap, filosofie, kunst en geneeskunde vinden daar hun oorsprong. De innerlijke ontwikkeling die hieraan vooraf gaat is minder bekend. Binnen de mysteriescholen van de oudheid, het soefisme en de westerse en oosterse esoterische stromingen is deze innerlijke ontwikkelingsweg bewaard gebleven.

spiderweb

Innerlijke ontwikkeling

Het onbekende van de innerlijke ontwikkelingsweg neemt niets weg van de grote noodzaak ervan in de huidige tijd. De wereldreligies en de wetenschap hebben de mensheid veel goeds gebracht, maar brachten en brengen ook grote conflicten. Tussen mensen en met de aarde.

Conflicten in onszelf leiden uiteindelijk tot conflicten met anderen en daarin het verlies van menselijke waarden. Het verlies van menselijke waarden leidt tot het verlies van menselijke waardigheid. Onwetendheid van wat de mens werkelijk is en kan zijn, leidt tot verlies van hoop. Niet meer voelen dat de mens deel uitmaakt van de schepping, het Leven, leidt tot het verlies van respect en liefde voor elkaar en voor de natuur.

De wezenlijke verandering die zo urgent is begint in het innerlijk van de mens.

Innerlijke ontwikkeling leidt tot nieuwe inspiratie en inzicht in wat de mens kan zijn, tot hoop en het gevoel onderdeel te zijn van het Leven, meer liefde voor elkaar en voor de natuur. Het verminderen van conflict in jezelf en met anderen, het herstel van menselijke waarden en waardigheid. De innerlijke ontwikkelingweg kan alleen persoonlijk door iemand gemaakt worden maar is dus onlosmakelijk verbonden met anderen, met de aarde en met de cosmos.

Kerkgenootschap Phoenix Fellowship en Phoenix Fellowship Dynamics

Kerkgenootschap Phoenix Fellowship heeft als doel de innerlijke ontwikkelingsweg mogelijk te maken op een manier die aansluit bij deze tijd en zo de wereld ten goede te veranderen. Kennismakingsbijeenkomsten en andere activiteiten vinden plaats onder de naam Phoenix Fellowship Dynamics.

Iedereen die antwoorden zoekt op levensvragen en een wezenlijk verschil wil maken in de wereld is welkom.

De antwoorden die binnen ons gedachtengoed gevonden worden en de innerlijke ontwikkelingsweg die daarop volgt leiden tot een grotere verbondenheid met anderen en de wereld. Om de innerlijke ontwikkelingsweg te maken heb je kennis nodig en moet je leren hoe die kennis toe te passen. Daarom is de Phoenix Fellowship niet alleen kerkgenootschap maar ook een school en heeft een plaats binnen de spirituele esoterische stromingen.

ripples

Verbondenheid

Aan de verbondenheid met anderen en de wereld wordt in de Phoenix Fellowship onder meer vorm gegeven vanuit het principe dat in de Joodse traditie Tikkun Olam wordt genoemd: to repair oneself to repair the world.

Op deze manier komt het individuele innerlijke werk ten goede aan anderen.

Het begint bij jou en vloeit naar iedereen waarmee je verbonden bent. Het rimpeleffect dat in de samenleving ontstaat door bewuste momenten van warmte en genegenheid naar anderen is inmiddels ook wetenschappelijk bewezen.

Vragen

Wat wordt bedoeld met esoterisch?

Het woord esoterisch betekent van origine ‘dat wat verborgen is voor het dagelijkse gezichtsveld’. Dit impliceert niets obscuurs maar doelt simpelweg op het inzicht dat er een spectrum van kennis en ervaring bestaat dat niet makkelijk toegankelijk is. Een simpel voorbeeld zijn de hoogfrequente geluidsgolven van een hondenfluitje die buiten het bereik van het menselijk gehoor liggen. Of het ongemerkte binnendringen van röntgenstraling dat we niet voelen maar wel op een röntgenfoto kunnen waarnemen. Hoewel teveel blootstelling aan deze straling schadelijk is merken we het niet.

Dit zijn voorbeelden die verwijzen naar een groter, onopgemerkt deel van de realiteit dat bestaat uit een electromagnetisch continuum.

Ieder mens heeft het vermogen om hiervan bewust te worden. Je ogen worden als het ware even geopend! Naar jezelf, naar anderen en naar de schepping. Deze gewaarwordingen en het effect dat ze hebben kunnen worden weergegeven in symbolen en kleur, muziek, en in betekenisvolle woorden in het contact met anderen.

Wat betekent de Phoenix?

Het symbool van de Phoenix staat voor de onmetelijke kracht van de schepping om zich te vernieuwen en te ontwikkelen.

Deze kracht manifesteert zich op allerlei manieren. Van de levenskracht die losbarst in de lente tot de latente kracht in de structuur van het atoom. We zien het ook in de mens, heel concreet in jonge kinderen, maar ook in iemand die diep geraakt of geïnspireerd is. De Phoenix laat het oude leven los, gaat in vlammen op om opnieuw geboren te worden met de belofte en vitale energie van een nieuw begin.

Wat bedoelen jullie met een innerlijke ontwikkelingsweg?

In de geschriften en overleveringen van de wereldreligies en in die van de esoterische tradities zoals bijvoorbeeld de Kabbalah of in het werk van Rumi zijn overeenkomsten te vinden.

Deze wijzen naar de stappen en keuzes die een mens kan maken die leiden naar emotionele stabiliteit en groei. Samen met diepgaande kennis over en begrip van de onderliggende patronen in de natuur, de cosmos en de mens ontstaat een wezenlijke verandering.

Hieruit volgt een nieuwe stap. Het leidt tot meer begrip van en een dieper gevoel voor het zelf, anderen en de natuur, en de innerlijke verplichting daar naar te handelen.

Wat zijn jullie uitgangspunten?

 • De mens heeft een doel op aarde en in de schepping.
  Het doel ligt besloten in de onbegrensde mogelijkheiden van de mens waardoor wij deel uitmaken van hoe de schepping zich ontvouwt.
 • Er is veel meer mogelijk voor de mens dan vaak gedacht wordt.
  Het is onze plicht om de kennis en innerlijke bewustwording hiervan beschikbaar te maken en te behouden voor volgende generaties.
 • Als mens ben je verantwoordelijk voor wat je denkt, voelt en doet, voor zover je daar bewust van bent.
  Hier moet innerlijk op de juiste wijze mee geworsteld worden. Dit is een moedig proces dat vraagt om respect en ondersteuning.
 • Het is belangrijk om te leren van het verleden en zo te kiezen wat een plaats heeft in de toekomst en wat niet.
  We hoeven niet dezelfde fouten te blijven maken en kunnen altijd opnieuw beginnen.
 • Wij zijn te gast op Aarde, thuis in het Universum en ons Lichaam is een tempel.
  Ons 'zelf' is opgebouwd uit lagen zoals in een ui. In de diepste lagen ligt onze ziel en spiritualiteit.

starry sky

Waarom zijn jullie een kerkgenootschap en waar bevinden jullie je?

Wij zijn een genootschap van mensen, een Fellowship. Wij willen dienstbaar zijn naar anderen en naar de schepping, het Leven.

Het spirituele, een diepere waarheid, een fijnstoffelijke realiteit is ten diepste verwoven met de mens en de schepping. Het woord kerk verwijst hier naar.

Bijna dertig jaar geleden vonden wij een verwaarloosd landgoed in Wapenveld op de Veluwe. Wij hebben met elkaar de villa uit begin 20ste eeuw en het omliggende bosgebied hersteld. De villa is nu een bijzondere ontmoetingsplaats. Het bos ligt in een Natura 2000 gebied. Inmiddels komen er weer zeldzame flora en fauna voor. Met elkaar onderhouden wij het landgoed en de natuur.

Wij noemen het landgoed Source: het is een onuitputtelijke bron van levenskracht, spiritualiteit, zingeving, inspiratie, welzijn en herstel, kennis, menselijke waarden en hoop. Wij ontmoeten elkaar op Source en zorgen zo dat deze bron blijft bestaan, voor elkaar, voor anderen en voor toekomstige generaties.

Meer vragen...

Agenda

Je bent van harte welkom bij een kennismakingsbijeenkomst. Daar tref je een gastvrije en respectvolle leeromgeving aan. De bijeenkomsten zijn meestal in makkelijk te volgen Engels. Zo nodig helpen wij je graag met vertalen. Wij vragen een bijdrage in de kosten van de organisatie van de bijeenkomsten en de zaalhuur.

Amsterdam | Human Proposition
The human is unfixed and has a unique possibility for growth and evolution. Discover the lawful design of our human equipment and the ways in which we can realize our potential. Understanding the human ‘machinery’ and our unique possibilities may reveal what the human proposition truly is. You are welcome to explore...
Tuesday evenings starting 20:00h. Price per evening € 20 / students € 10. Derde Kostverlorenkade 35, theater de Cameleon in Amsterdam. Please subscribe in advance or contact us for more information.
Amsterdam | Essence of Art
A practical & esoteric journey into the function of art
Does art have a function? What could that be? What is the source of great art in human history? What is the relation between creat-ivity and creat-ion? In what ways can art have a meaningful function in your life? Art in human history has been an expression and a signpost for those who seek spiritual evolution. Discover this function of art and learn new ways to think, look and sense. Experience the essence of ancient esoteric wisdom and new inspiration.
 • 12 September - Symbology
  Discovery through the paintbrush
 • 19 September - Art in Ancient Egypt
  Mystery and power revealed
 • 26 September - Creativity
  Through the 5 human energy centers
 • 3 October - Sound & music
  All can hear but who is listening?
 • 10 October - The Ray of Creation
  7 levels in creation & art
Tuesday evenings 14:00 – 16:00h. Price per evening € 20 / students € 10. Theater de Cameleon, 3e Kostverlorenkade 35, Amsterdam. Please subscribe in advance or contact us for more information.
Amersfoort | Phoenix Taro
Throughout history humans have asked themselves important questions. What is my life for? Is there a greater meaning and purpose to be found? Are you sometimes wondering where to find the keys to answer these questions? The journey to travel is a journey to the centre inside oneself. This kind of travelling needs as much of a roadmap and signposts as travelling abroad. The Phoenix Taro provides exactly that, and much more. Knowledge of the Taro is not necessary, an open mind is.

You are welcome to find out what the Phoenix Taro can offer you, by joining an introductory evening. The various evenings will revolve around esoteric teachings in symbology, numerology, colour, natural laws and even more… which all can be found in the Taro.
Every Tuesday evening in June, July and August starting at 20:00h. Price per evening €20 / students €10. Synergos, Regentesselaan 21 in Amersfoort. Please subscribe in advance or contact us for more information.
Utrecht | Human Design
Have you ever wondered about the marvellous machinery you live in? The ‘human complex’ is a truly magnificent piece of art. You are welcome to discover and explore the design of our physical and energetic lives. These meetings will bring you new knowledge and experiences. We invite you to work with us through study, esoteric movements and dance, music and meditation. You don’t need to be trained in any kind of way to be able to join.
 • 6 June - Bones, blood and nerves
  Explore their structure, nourishment and communication inside and outside of you
 • 13 June - Mind & Emotions
  What are they and how do they come into being?
 • 20 June - The human aura
  Discover how you can experience and vitalize your electrical home
 • 27 June - Our 5 energy centres
  From slow to fast, how to heal and charge them
 • 4 July - The bigger picture
  The human design - a purposeful life
Tuesday evenings starting 20:00h. Price per evening € 20 / students € 10. Avanturijn, Voetiusstraat 3, Utrecht. Please subscribe in advance or contact us for more information.
Utrecht | Phoenix Taro
Throughout history humans have asked themselves important questions. What is my life for? Is there a greater meaning and purpose to be found? Are you sometimes wondering where to find the keys to answer these questions? The journey to travel is a journey to the centre inside oneself. This kind of travelling needs as much of a roadmap and signposts as travelling abroad. The Phoenix Taro provides exactly that, and much more. Knowledge of the Taro is not necessary, an open mind is.

You are welcome to find out what the Phoenix Taro can offer you, by joining an introductory evening. The various evenings will revolve around esoteric teachings in symbology, numerology, colour, natural laws and even more… which all can be found in the Taro.
Tuesday evenings 20:00h starting 11 July untill 15 August. Price per evening €20 / students €10. Avanturijn, Voetiusstraat 3 in Utrecht. Please subscribe in advance or contact us for more information.
Zwolle | The Human Quest
What is the place of a spiritual quest in the modern world?
You are welcome to visit and become introduced to fundamental teachings on the human, the universe and the interaction between the two. We pass on our work in different ways from oral teaching to various practical methods including movements, music and stories.
 • 20 June - Body, Mind & Emotions
  How do these three systems influence each other and how can they start to work together for you?
 • 27 June - The Laws of Creation
  How life is ordered and how it influences you
 • 4 July - Unseen Worlds
  Learn to feel and experience beyond the material reality
 • 11 July - Myths and Symbology
  Which hidden knowledge can be unlocked from stories and symbols?
 • 18 July - Self-Knowledge
  What is the difference between essence and personality?
Tuesday evenings starting 20:00h. Price per evening € 20 / students € 10. De Puntjes, Landsheerlaan 117-119, Zwolle. Please subscribe in advance or contact us for more information.
Zwolle | Phoenix Taro
Throughout history humans have asked themselves important questions. What is my life for? Is there a greater meaning and purpose to be found? Are you sometimes wondering where to find the keys to answer these questions? The journey to travel is a journey to the centre inside oneself. This kind of travelling needs as much of a roadmap and signposts as travelling abroad. The Phoenix Taro provides exactly that, and much more. Knowledge of the Taro is not necessary, an open mind is.

You are welcome to find out what the Phoenix Taro can offer you, by joining an introductory evening. The various evenings will revolve around esoteric teachings in symbology, numerology, colour, natural laws and even more… which all can be found in the Taro.
7 Tuesday evenings, from 25 July to 5 September 20:00h. Price per evening €20 / students €10. De Puntjes, Landsheerlaan 117-119, Zwolle. Please subscribe in advance or contact us for more information.

Kennismaken en contact

Wil je bij één van onze kennismakingsbijeenkomsten zijn of heb je een vraag? Laat hier dan je contactgegevens achter.

Naam
Last name
E-mail
Telefoon (optioneel)
Hoe heb je ons gevonden? (optioneel)
In welke stad zou je ons willen ontmoeten?

Inschrijven / Vraag